STRUKTUR FRAKSI GOLKAR
TANDEAN INDRA BELA, ST
Ketua
H. NURIL KHAKIM, S.Sos
Wakil Ketua
SUHARDI
Sekretaris
ARIANSON
Anggota
SATRIA WANDI. S.Hut
Anggota
H. AHMAD RIFA’I, S.Kom
Anggota